كل عناوين نوشته هاي احسان پرسا

احسان پرسا
[ شناسنامه ]
اسکيمو ...... يكشنبه 94/8/17
کم آورديم .. ...... سه شنبه 94/3/12
بدون تو .. ...... پنج شنبه 94/1/20
سيزده به در ...... پنج شنبه 94/1/13
خاک .. ...... چهارشنبه 93/9/5
اي برف.. ...... پنج شنبه 93/8/15
ماهي ِ.. ...... چهارشنبه 92/6/27
اما تو فقط سيب .. ...... دوشنبه 92/4/10
حرف دل ...... شنبه 91/10/30
يلدا .. ...... پنج شنبه 91/9/30
روزنامه اي قديمي ام ...... چهارشنبه 91/9/22
بايد بگويد آخ .. ...... سه شنبه 91/2/5
وادي حيرت ...... يكشنبه 90/9/27
ته نشين.. ...... دوشنبه 88/5/26
  ==>   ليست آرشيو شده ها